0

Kanta-asiakasohjelma

Areal-kanta-asiakasohjelman ehdot

tutustukaa Arealin ehtoinin ja sääntöihin ennen liittymistä kanta-asiakasohjelmaan.

  1. Yleistä
  2. Jäsenyys
  3. Tasovaatimukset ja ostojen kerääminen
  4. Muut ehdot

 

  1. YLEISTÄ

1.1. Areal -asiakkuus on YDE Areal Oy:n (myös "Arealshop") tapa palkita uskollisia asiakkaitaan. Areal -kanta-asiakkuuteen ovat oikeutettuja yksityishenkilöitä, yrityksiä, yhdistyksiä ja järjestöjä.

1.2. Areal-kanta-asiakasohjelmasta vastaa: YDE Areal Oy. Osoite Finnelit Oy, c/o YDE Areal Oy. Vanha Porvontie 231A, portti F1 01380 Vantaa. Y-tunnus 2155334-1.

1.3. Arealshopin yhteystiedot Suomessa: puh. +358 (0)9 424 51315. Sähköposti: INFO@AREALSHOP.FI

  1. JÄSENYYS


2.1. Ohjelmaan voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on vakituinen osoite.

2.2. Kanta-asiakkuus ja kanta-asiakasedut ovat talouskohtaisia. Tilauksen yhteydessä hinnat alennetaan asiakkuuden tason mukaan.

2.3. Tasot ja niiden määritelmät: Arealilla on kolmea eri tasoa (Advance, Professional ja Premium). Areal-jäsenyyden taso määritellään 12 kuukauden pituisen seurantajakson aikana tehtyjen ostoksien mukaan.

Advance-tason asiakkaat saavat alennuksen 5 % kaikista* tuotteista.

Professional-tason asiakkaat saavat alennuksen 10 % kaikista* tuotteista.

Premium-tason asiakkaat saavat alennuksen 15 % kaikista* tuotteista.

*Alennusta ei lasketaan, jos kyseessä on jo alennetut tuotteet Tarjoukset-osiosta.

2.4. YDE Areal Oy:llä on oikeus muuttaa Arealin tasojärjestelmää ja eri tasojen tuottamia etuja.

2.5. Asiakkaalla voi olla vain yksi kanta-asiakasnumero.

2.6. Areal-kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä veloituksetta.

2.7. Kanta-asiakasohjelmaan voi liittyä hakemalla Arealshopin asiakaspalveluun puhelimitse +358 (0)9 424 51315 tai sähköpostitse: INFO@AREALSHOP.FI.

2.8. Antamalla henkilötietonsa rekisteröinnin yhteydessä verkkosivulla arealshop.fi, asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn sekä luvan kerätä tietoa tehdyistä ostoksista kanta-asiakasohjelmaa varten. Liittymällä Areal -ohjelmaan asiakkaan katsotaan antaneen YDE Areal Oy:lle oikeuden lähettää hänelle tietoa Areal -ohjelmasta sähköpostilla, kotiosoitteeseen ja matkapuhelimella, jotta kanta-asiakasohjelmaan liittyvien palvelujen käyttö olisi mahdollista asiakkaalle ja jotta Arealshop voi täyttää velvoitteensa asiakasta kohtaan.

2.9. Areal-jäsenyys ja henkilökohtainen seurantajakso alkavat, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity Areal-järjestelmään ja Areal-kanta-asiakastili on avattu.

2.10. Tasoon sidotut edut astuvat voimaan heti tason muututtua ja toimivat verkkokaupan sivulla arealshop.fi

2.11. Arealshop voi lakkauttaa kanta-asiakkaan jäsenyyden ja mitätöidä asiakkaan tason väärinkäytösten ja/tai muun hyvän tavan vastaisen käytöksen perusteella ilman korvausvelvoitteita. Tällöin Arealshopilla on oikeus mitätöidä kyseisen asiakkaan tason ilman ennakkoilmoitusta ja lakkauttaa jäsenyys. Arealshop ilmoittaa tällöin jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta, lakkauttamisen syystä ja tason mitätöimisestä.

2.12. Jäsenyyden voi milloin tahansa lopettaa kirjallisella ilmoituksella YDE Areal Oy:n asiakaspalveluun yllä olevaan osoitteeseen. Arealshop mitätöi kanta-asiakkaan tason ja poistaa asiakkaan tiedot kanta-asiakasohjelmasta vastaanotettuaan ilmoituksen.

2.13. Areal -jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimensä tai osoitteensa t muutoksista YDE Areal Oy:n asiakaspalveluun. Lisäksi jäsenen on oltava tietoinen ohjelman säännöissä ja eduissa tapahtuvista muutoksista.

2.14. Arealshop pidättää oikeuden muuttaa kanta-asiakastili ei-aktiiviseen tilaan jos kanta-asiakasnumerolle ei ole rekisteröitynyt yhtään ostoa viimeisen kolmen vuoden aikana.

2.15. Arealshop pidättää oikeuden lakkauttaa väärillä yhteystiedoilla olevan kanta-asiakastilin, ellei asiakas ole ilmoittanut uusia yhteystietojaan 12 kuukauteen.

3. TASOVAATIMUKSET JA OSTOJEN KERÄÄMINEN

3.1. Areal-jäsenyyden taso perustuu viimeksi kuluneiden 12 perättäisen kuukauden ("seurantajakso") aikana tehtyjen ostojen summaan. Tasoon vaikuttavien ostojen pitää seurata asiakkaan Omilla sivuilla seurantajakson aikana.

3.2. Areal Premium-tasoon vaaditaan tehtyjen ostojen summa 1 500 euroa 12 kuukauden seurantajakson aikana. Premium-tasolle voi nousta saavutettuaan ensin Professional-tason, johon vaaditaan tehdä ostoja summalla 1 000 euroa. Advance-taso on Areal-asiakkuuden ensimmäinen taso, joka saavutetaan ostamalla summalle yli 500 euroa.

3.3. Tasokriteerit tarkistetaan kuukausittain. Uusi asiakkuustaso astuu voimaan heti kun kohdassa 3.2. määritellyt tasokriteerit täyttyvät.

3.4. Tasolta toiselle siirryttäessä tai tason uusiutuessa alkaa aina uusi seurantajakso ja tasomääritykseen käytettävien ostojen summa alkaa taas nollasta.

3.5. Asiakas saa alennuksia oman tason mukaan. Alennukset eivät koske jo alennettuja tuotteita.

3.6. Areal-ostoja voi kerätä vasta jäsenyyden alkamisen.

3.7. Areal-jäsenyyden päättyessä myös Areal–tasot mitätöityvät, eikä asiakkaalla ole oikeutta uusittaa tasoa rekisteröidessä toisen kerran Areal-kanta-asiakasohjelmaan.

3.8. Ostot kerätään vain silloin, kuin asiakas ilmoittautuu verkkokaupan sivulla arealshop.fi.

3.9. Ostot ja alennukset ei saa siirtää yhdeltä kanta-asiakastililtä toiselle kanta-asiakastilille.

4. MUUT EHDOT

4.1 Tallinkilla on oikeus antaa eri Areal-jäsenille erilaisia tarjousluonteisia tai muita etuja. Tämä tarkoittaa mm. että YDE Areal Oy:llä ei ole velvollisuutta antaa samoja etuja kaikille jäsenille vaan eri edut voidaan antaa esimerkiksi yksinomaan eritasoisten tai tietyllä maantieteellisellä alueella asuville Areal-jäsenille.

4.2. Areal -ehdot ovat voimassa siinä muodossa, kun ne on julkaistu Arealshop-verkkosivuilla. YDE Areal Oy:llä on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia Areal-ohjelmaan, ohjelman sääntöihin ja ostajan kertymisperusteisiin. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei YDE Areal Oy toisin ilmoita. Muutoksista tiedotetaan Areal-jäsenille Arealshop-verkkosivuilla.

4.3 YDE Areal Oy ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien ostojen menetykset, tasojen menetykset ja heikkeneminen) eikä Arealshop ole velvollinen korvaamaan menetyksiä millään tavoin Areal –kanta-asiakkaille tai kolmansille osapuolille.

4.4. Kanta-asiakasohjelmasta aiheutuvat riidat, joita ei ole voitu ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan Arealshop -asiakaspalvelun sijaintipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asiakkaalla on mahdollisuus saattaa riita-asia myös paikallisen kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 

Ehdot päivitetty 4.7.2016.